Nhựa Ốp Tường

Kho phân phối các dòng tấm nhựa ốp tường dày 6mm 9mm, các hãng nhựa ốp tường abt, nhựa hoàng hải, nhưa ngân hoa, nhựa idwood, nhựa minh phương.